REGULAMIN URODZINKOWY SALI ZABAW

 1. Urodzinki można zarezerwować wstępnie, osobiście lub telefonicznie. Taka rezerwacja ważna jest przez
  5 dni, a po ich upływie przepada.

 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest osobiste wypełnienie formularza urodzinkowego oraz wpłacenie zaliczki. W przypadku rezygnacji w terminie 5 dni przed planowaną imprezą zaliczka jest zwracana.

 3. Wpłatę zaliczki dokonuje się gotówką lub kartą w recepcji Sali Zabaw.

 4. W przypadku choroby dziecka/dzieci Klient może przenieść urodzinki na inny termin nie tracąc zaliczki najpóźniej 2 dni przed urodzinkami, w przeciwnym razie zaliczka przepada.

 5. Wypełnienie formularza oraz wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu urodzinkowego Sali Zabaw.

 6. Urodzinki organizowane są od minimum 5 dzieci. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 5 dzieci. Aby solenizant mógł wejść gratis musi być min. 6 dzieci.

 7. Liczbę gości potwierdzamy dzień przed planowaną imprezą telefonicznie lub osobiście.

 8. Organizator/opiekun urodzin płaci za wejście tylu dzieci, ile faktycznie przyjdzie w dniu imprezy, natomiast jeśli chodzi o poczęstunek płaci za tyle, ile potwierdził dnia poprzedniego. Nie dotyczy pakietów specjalnych.

 9. Cena za urodzinki określona jest w cenniku.

 10. Czas trwania urodzin liczony jest od godziny ustalonej w formularzu urodzinkowym, a jeśli goście zbiorą się wcześniej, to od momentu wejścia na Salę Zabaw. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia urodzinowego za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem obowiązującym w Sali Zabaw.

 11. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.

 12. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

 13. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta itp.) serwowany jest za dodatkowa opłatą
  w kawiarni znajdującej się na terenie Sali Zabaw.

 14. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej (dodatkowe usługi będą realizowane w miarę możliwości).

 15. Nie ma możliwości zamawiania jedzenia z innych punktów gastronomicznych z wyjątkiem lokali wskazanych przez Salę Zabaw.

 16. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz picia (dotyczy również tortu).

  Istnieje możliwość zamówienia tortu przez Salę Zabaw.

 17. Opiekunowie/rodzice zamawiający pizzę zobowiązani są podpisać odpowiednie oświadczenie.

 18. Opiekunowie/rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone przez dzieci na urodzinach, zobowiązując się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów związanych z ich naprawieniem. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zamieszczonego w Sali Zabaw, a także stosowania się do poleceń i wskazań opiekunów i personelu. Jeśli dziecko zostaje na urodzinkach samo (bez rodzica/opiekuna) odpowiedzialność za nie ponosi osoba dorosła organizująca urodzinki.

 19. W trakcie trwania przyjęcia urodzinowego opiekun/organizator jubilata musi przebywać w Sali.

 20. Wszelkie nieprawidłowości i wynikające z nich roszczenia należy, jak najszybciej zgłaszać w formie pisemnej pracownikom Sali Zabaw..

 21. Przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej opiekun/organizator otrzymuje kartę, na którą nabijane są płatności związane z przyjęciem. Rozliczenie za imprezę następuje po wyjściu wszystkich gości.

 22. Za zgubioną kartę pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

 23. Promocje nie łączą się .

 24. Wszystkie kupony rabatowe dotyczą wejść indywidualnych nie obowiązują na urodzinkach.

 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy regulaminu
  Sali Zabaw Maxymek, z którym organizator/opiekun ma obowiązek się zapoznać.

 26. Organizator/opiekun zobowiązany jest zapoznać z treściami regulaminów wszystkich uczestników przyjęcia.

 27. Wejście na Salę Zabaw jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu (regulamin
  Sali Zabaw Maxymek i regulamin urodzinowy Sali Zabaw Maxymek).

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!